Het belang van watermanagement in regionale wateren

Wat is het belang van watermanagement in regionale wateren? Nederland is een waterland. De dijken beschermen ons tegen water van de zee en van de grote rivieren. Een netwerk van duizenden sloten en vaarten zorgt voor irrigatie van de landbouwgrond. En dan zijn er nog de kanalen en grachten die, zeker in vroegere tijden, onmisbaar waren voor transport van goederen. Werkboot.nl is net als Nederland onlosmakelijk verbonden met het water. Als specialist in het verhuren van werkboten met of zonder schipper, komen we overal in Nederland. Hieronder bespreken we het belang van watermanagement in regionale wateren.

Werkzaamheden op het water

Wat houdt watermanagement in?

Wat is watermanagement precies? Gaat het om het managen van het water of om de regelgeving voor de mensen die zich met het water bezighouden? In principe gaat het om beide. Die fijnmazige structuur van onder andere sloten, grachten, rivieren, meren, kanalen en vaarten is erop gericht om water vast te houden en overtollig water af te voeren. Om dit efficiënt en veilig te doen, zijn er veel regels omtrent het beheer van deze wateren. Samenwerking tussen verschillende partijen staat daarbij voorop.

Waarom watermanagement?

Watermanagement heeft als doel de risico’s op een tekort aan water en de kans op overstromingen te minimaliseren. Waterbeheer houdt ook in dat waterwerken geïnspecteerd moet worden. Naast de vele andere redenen waarom wij werkboten verhuren, worden onze inspectie boten gehuurd voor het inspecteren van waterwerken en dijken. Er zijn twee partijen die zich in Nederland bezighouden met watermanagement. Welke dit zijn en wat het belang van watermanagement in regionale wateren is, leest u hieronder.

Wat is het verschil tussen Rijkswaterstaat en waterschap?

In Nederland wordt het watermanagement in eerste instantie uitgevoerd door Rijkswaterstaat, ook wel aangeduid als RWS, en de waterschappen. RWS houdt zich bezig met de grote lijnen. Denk aan dijken, stormvloedkeringen en dammen. De zee en de grote rivieren zijn het werkgebied voor RWS. Naast RWS zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de regionale wateren.

Wie beheren de regionale watersystemen?

De regionale watersystemen zijn minstens zo belangrijk als de landelijke watersystemen. Het belang van watermanagement in regionale wateren is te merken tijdens harde regenval. Er kunnen dan op sommige plekken overstromingen ontstaan. Deze overstromingen hebben te maken met de regionale watersystemen. Een slootje, zoals u vaak in weilanden ziet, staat een groot deel van het jaar droog. Echter wanneer er extreem veel regenval is, is diezelfde sloot van essentieel belang om het water af te voeren naar grotere wateren. Een sloot is vaak verbonden met een vaart en de vaart met een kanaal of rivier. Zo stroomt het teveel aan water af naar meren of naar de zee.

Het belang van watermanagement in regionale wateren

Naast het beschermen van het land tegen het water heeft regionaal watermanagement nog een belangrijke functie. Het heeft te maken met de kwaliteit van het water. Het belang van watermanagement in regionale wateren heeft ook betrekking op ons drinkwater en ons voedsel. Er dient namelijk in de gaten gehouden te worden wat de kwaliteit van het water is; vervuiling van oppervlaktewater of grondwater kan immers leiden tot gifstoffen in drinkwater of voedsel.

Watermanagement is een breed begrip

Het belang van watermanagement in regionale wateren is geen statisch begrip. De taken veranderen continu. Een goed voorbeeld is de zomer van 2022 waarin overal in Nederland sprake was van droogte. In sommige provincies was de droogte extreem. Het mooie van het watermanagementsysteem in Nederland is dat gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid er allemaal bij betrokken zijn. Er gelden wetten en afspraken, zoals de Waterwet, Wet milieubeheer, het Nationaal Waterplan 2016-2021 en het Nationaal Waterprogramma 2022-2027. Continu leiden nieuwe uitdagingen tot een nieuw beleid

Het belang van goede regels voor werken op het water

We hebben het gehad over het belang van watermanagement in regionale wateren. Het voorkomen van overstromingen, het op peil houden van het water voor drinkwater en landbouw en het monitoren van de kwaliteit zijn als hoofdtaken te zien. Er zijn veel partijen betrokken bij het watermanagement in Nederland die zich allemaal aan de regels moeten houden. Ook wanneer u als bedrijf werkzaamheden op het water verricht, bijvoorbeeld met een landingsvaartuig, is het belangrijk dat u deze regels kent. Zeker aan de kust en op grote rivieren zullen regels gelden die belangrijk zijn om te weten.

Werkboot.nl: vraagbaak voor werkzaamheden op het water

Een werkboot huren voor werkzaamheden op het water is waar wij van Werkboot.nl specialist in zijn. U kunt bij ons een werkboot huren met of zonder schipper. In onze vloot vindt u boten waar met en zonder vaarbewijs mee gevaren kan worden. Bij ons kunt u dus een werkboot zonder vaarbewijsplicht huren, maar het is wel noodzakelijk dat u de regels kent voor het gebied waar u gaat varen. Op de hoogte zijn van de veiligheidseisen en regels als u gaat varen is belangrijk om de veiligheid van uzelf, uw team en andere mensen op het water te waarborgen. Naast dat wij hét adres zijn voor de huur van een werkboot, zijn wij een vraagbaak voor eenieder die op het water gaat werken. Neem bij vragen dus gerust contact met ons op.

Het belang van watermanagement in regionale wateren

Inventariseren waar u gaat varen en wat u nodig heeft

Bij werkzaamheden op het water is voorbereiding het sleutelwoord om veilig en efficiënt te werken. Een werkboot huren is bij ons voordelig, maar het zal wel wat kosten. De redenen hiervoor zijn de verzekering, het onderhoud, de uitrusting, de brandstof en het vervoer. Wanneer u uw werkzaamheden goed voorbereidt, zult u snel, efficiënt en veilig kunnen werken. Doordat wij zelf ook als schipper bij veel opdrachten meegaan, weten we alles van de meest uiteenlopende werkzaamheden. Ook deze kennis delen we graag. Onze eerste tip is altijd de rijkswateren kaart of regionale waterkaart erbij te pakken. Bij werken voor de kust is het aan te raden de getijvoorspellingen te raadplegen. Via Rijkswaterstaat kunt u veel kaarten vinden.

Contact opnemen

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Zeker wanneer u nog niet bekend bent met varen op een bepaalde locatie. Om maar een paar plaatsen te noemen: wij werken van de Friese meren en de Waddenzee tot in de haven van Rotterdam en op de grote rivieren. Kortom, wij kennen Nederland als waterland en mogen ons met recht specialisten noemen!