Veiligheidseisen en regels op het water: Goed voorbereid het water op!

Aan welke veiligheidseisen moet u voldoen als u gaat varen? Er worden eisen gesteld aan zowel het vaartuig als aan de schipper. Daarnaast zijn er regels op het water, deze zijn deels te vergelijken met de verkeersregels op wegen. Welke eisen varen van toepassing zijn, hangt ook af van waar u vaart. Voor varen op zee of op een rivier gelden andere regels dan voor varen op een klein meer. Als specialist in werkboten geven wij graag antwoord op de vraag “Aan welke veiligheidseisen moet u voldoen als u gaat varen?” Indien u vragen heeft of advies wilt voor uw situatie, neem dan gerust contact met ons op.

Regels op het water

De standaard veiligheidseisen die u moet kennen

Voor de meeste boten dient de schipper een geldig vaarbewijs te hebben. Wij krijgen vaak de vraag: “Hoeveel pk mag ik varen zonder vaarbewijs?” Het gaat bij de vaarbewijsplicht niet om het aantal pk’s maar om de snelheid. Een van de regels op het water is dat een boot niet sneller mag kunnen dan 20 km per uur als de bestuurder geen vaarbewijs heeft. Er zijn echter meer regels voor een boot varen zonder vaarbewijs. Zo mag de boot niet langer zijn dan 15 meter. Per leeftijd van de bestuurder gelden ook andere regels. Vanaf 18 jaar zijn bovenstaande regels van toepassing, maar in het gebied waar u vaart kunnen de eisen voor varen verschillen. Ook voor bedrijfsmatig gebruik kunnen er andere regels gelden.

Basiseisen varen

Er gelden basisregels en eisen voor varen, en daarnaast zijn er regels van toepassing op specifieke gebieden. Om een mooi voorbeeld te geven: voor binnenwateren is een klein vaarbewijs deel 1 doorgaans voldoende, maar voor de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer, de Eems, de Dollard, de Oosterschelde en de Westerschelde is een klein vaarbewijs deel 2 verplicht. Dat de boot sneller kan varen dan 20 km per uur, betekent niet dat dit mag. In principe geldt een maximumsnelheid van 20 km per uur. Indien de maximumsnelheid hiervan afwijkt, staat dit aangegeven. Verdere veiligheidsregels op het water zijn: het registratienummer (Y-nummer) moet aan beide kanten van de boot zichtbaar zijn en aan de afmetingseisen voldoen, een dodemanskoord is verplicht voor snelle motorboten, een reddingsvest dient gedragen te worden als de boot staand bestuurd wordt, voor iedere passagier moet een reddingsvest binnen bereik zijn, dus niet alleen in een reddingsboot. Verder zijn er nog meer eisen voor varen.

Regels op het water

Op de rijkswateren gelden andere regels dan op regionale wateren. Voor werken op rijkswateren is in veel gevallen een vergunning verplicht. Deze vergunning is via Rijkswaterstaat aan te vragen. Neem gerust contact met ons op bij vragen over vergunningen voor werken op het water. Het zelf uitzoeken ervan is, zoals u wellicht gemerkt heeft, ongelofelijk lastig maar voor ons is het bekend terrein.

Vaarregels BPR

De regels op het water zijn te vinden in de vaarregels BPR (Binnenvaart Politie Reglement). Hierin staan alle eisen voor varen genoteerd, met uitzondering van sommige extra bepalingen die op specifieke plekken gelden. Voor varen in sommige gebieden bijvoorbeeld, is een radarpatent of marifoon bedieningscertificaat noodzakelijk. Lees de vaarregels BPR goed door voor u het water op gaat. Hier staan naast de regels op het water ook praktische zaken in, zoals het verbod om de boot aan verkeerstekens te bevestigen of om vlaggen of lichten op de boot aan te brengen die tot verwarring kunnen leiden. Kortom, lees dit goed door!

Vaarregels

Heeft rechts voorrang op het water?

Stuurboord gaat voor bakboord, dus rechts heeft voorrang, maar dit geldt niet altijd want de beroepsvaart (grote boten van 20 meter of langer) krijgt vaak voorrang. Ga niet in de buurt van deze boten varen, aangezien deze schepen een grote dode hoek hebben en moeilijk kunnen manoeuvreren. Verder gaan zeilschepen in de regel voor roeiboten of kano’s (boten zonder motor en zonder zeil) en deze gaan weer voor motorboten. De regels zijn dus een stuk complexer dan alleen rechts heeft voorrang. Voorkom ongelukken: neem nooit voorrang, maar wacht tot u het krijgt!

Mag u varen na zonsondergang?

Voor het varen na zonsondergang gelden ook regels. Met name voor de verlichting zijn er eisen voor varen vastgelegd. Onze werkboten zijn, indien nodig, uitgerust met de juiste verlichting. Hieraan ziet u ook dat niet alle boten geschikt zijn om in het donker te varen. Ook de verlichting is weer afhankelijk van de boot en waar er gevaren wordt. Met een onverlichte boot mag in het donker of bij slecht zicht nooit gevaren worden. Tot hoe laat mag u varen? Zonder verlichting mag u dus niet in het donker varen, maar ook niet met mist. Met verlichting mag ook ‘s nachts gevaren worden. Maar dit kan alleen veilig als u er ervaring mee heeft en de verlichting op het water kent en begrijpt. Daarnaast zijn er in sommige natuurgebieden aanvullende regels voor het varen in het donker. Deze zijn te vinden in de algemene plaatselijke verordening (APV) van de betreffende gemeente. In sommige gebieden is het verboden om ’s nachts te varen. Dit staat vaak ook met borden aangegeven.

Eisen varen

Wat betekenen de boeien op het water?

Op met name de vaarroutes zijn boeien aangebracht. Er zijn veel soorten boeien en de vorm van de tekens op de boei en de kleur ervan geeft aan wat voor boei het is. Daaraan kan afgelezen worden aan welke kant u langs de boei moet varen. Ook geven boeien aan op welke plekken het verboden is om te varen. Gaat u varen op een gebied waar veel boeien zijn? Ook met een boot die geen vaarbewijsplicht heeft, is het kennen en begrijpen van boeien essentieel voor de veiligheid van u en anderen op het water. Er is een grote lijst van boeien en de betekenissen ervan, u leert hierover bij het halen van uw vaarbewijs.

Wat heeft u nodig om op zee te varen?

Om op zee te varen heeft u ten eerste een zeewaardig schip nodig. Wat is een zeewaardige boot? Een zeewaardige boot is een boot die over bepaalde certificaten beschikt. Wanneer u een werkboot wilt huren bij ons, geef dan aan waar er gevaren zal worden, wij leveren dan een boot met de juiste certificering. Bij het varen op zee met een motorboot komen weer andere eisen voor varen kijken. Zo moeten bepaalde zaken zoals reddingsmiddelen in de boot aanwezig zijn en moet de schipper vaarbewijs deel 2 hebben.

Een vaarcursus snelle motorboot volgen

Voor wie meer ervaring op wil doen in het varen in de praktijk kunt u een vaartraining bij ons volgen. Onze ervaren instructeurs leren u de fijne kneepjes van het manoeuvreren met een boot. Onze trainingen zijn specifiek gericht op overheidsdiensten en bedrijven die beroepsmatig actief zijn op het water.

Neem contact met ons op

Hopelijk heeft u na het lezen van dit artikel antwoord op de vraag “Aan welke veiligheidseisen moet u voldoen als u gaat varen?” Zoals u heeft kunnen lezen zijn de regels op het water zeer divers. De eisen voor varen met een boot hangen sterk af van de omstandigheden. Het is aan te raden om u te verdiepen in de regels BPR en het halen van een vaarbewijs. Daarnaast kunnen we ons voorstellen dat u nog veel meer vragen heeft, zoals “Wat is verplicht aan boord van een boot?”, ”Wat moet u weten als u gaat varen met een RIB?” en “Wat heeft u nodig om te mogen varen met een HDPE boot?” Bespreek deze en andere vragen met één van onze specialisten. Neem gerust contact met ons op.

Hoewel dit artikel met zorg samengesteld is, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Lees altijd de actuele wetten en regels door van de uitgevende instanties.